Privacyverklaring

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootste zorg verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. GBIservices is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.