Intakeformulier wishes

U wilt een wish aan ons melden. En daar zijn we blij mee! Want u weet zelf het beste wat u nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van onze software.

Het bouwteam heeft structureel capaciteit vrijgemaakt om uw wishes op te pakken. Om u écht verder te helpen, hebben we gekozen voor een thematische aanpak. Elke bouwperiode wordt gewerkt aan het thema of de thema’s waarop de meeste wishes zijn gemeld.

Heeft u een wish? Vul dan onderstaand wish-intakeformulier zo volledig mogelijk in. Dit zorgt ervoor dat wij de wish gemakkelijker kunnen inschalen en maakt het eenvoudiger om de prioriteit te bepalen!

Intakeformulier wishes

  • Op welke versie van de software heeft uw wish betrekking?
  • Op welke applicatie heeft uw wish betrekking?
  • Is uw wish in te delen in één van onderstaande thema's?
  • Als uw wish niet in te delen is in één van bovenstaande thema's, welk thema zou u er dan aan toekennen?
  • Is uw wish maatwerk en alleen voor u interessant, of biedt deze voordelen voor alle gebruikers?
  • Hoe vaak (per maand) wordt u met deze wish geconfronteerd?
  • Hoeveel tijd zou u besparen (in uren per maand) als deze wish wordt gebouwd?
  • Hoe schaalt u de waarde van deze wens in ten opzichte van uw bedrijfsvoering?